ویدئو های مرتبط

مائو امپراطور نبرد با امپریالیسم، تریاک و گنجشک‌ها

مائو تسه تونگ سیاست‌مدار انقلابی کمونیست، کسی که جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ با شکست دادن نیروهای رئیس‌جمهور وقت چین بنیان گذاشت. مردی که با سیاست‌های سوسیالیستی خود ادامه‌دهنده مسیر شوروی در چین بود. مائو در دوران حکومت خود بر چین اشتباهات زیادی را مرتکب شد. مهم‌ترین این اشتباهات، به طور ویژه طی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ یعنی دوران اجرای سیاست «یک گام بزرگ به جلو» انجام شد که به نظر می‌رسد تکرار‌نشدنی باشد. اما مائو در تاریخ پر فراز و نشیب چین در چه جایگاهی ایستاده است؟ بخش اول گفت‌وگو با دکتر امیرحسین خالقی

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد