چرا همیشه تورم بالایی داریم؟

بررسی میزان تورم طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد ایران همواره با تورم درگیر بوده است اما دلیل این مسئله چیست؟ چرا تورم دست از جامعه ایران برنمی‌دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد