سازمان بورس، رفع انحصار مجوز و آمار کارگزاری‌ها

چندی پیش خبری منتشر شد که قرار است سازمان بورس بعد از حدود ۱۵ سال، مجددا مجوزهایی جدید برای کارگزاری صادر کند. عنوان شده است که حداقل سرمایه لازم ۲۰۰ میلیارد است و قرار است سخت‌گیری‌هایی در رابطه با OMS آنها و سیستم‌های مرتبط با حوزه IT آنها اعمال شود. اما نگاهی به آماری که اخیرا از سوی کانون کارگزاران منتشر شده و اخرین وضعیت ۱۰۸ کارگزاری فعلی را نشان می‌دهد، گویای این است که در برخی زمینه‌ها نظیر حداقل سرمایه و داشتن مدارک حرفه‌ای از سوی کسانی که در این نهادها مشغول به فعالیتند وضعیت خوبی ندارد. حدود نصف کارگزاری‌های فعلی حداقل سرمایه ۲۰۰ میلیاردی را ندارند و در مینه مدارک حرفه‌ای بورسی هم حدود یک پنجم افراد، دارای مدرک اصول بازار سرمایه به عنوان اولین مدرک لازم هستند!! آیا سازمان بورس در ادامه سیاست درست خود برای صدور مجوز جدید، تصمیمی برای بهبود عملکرد کارگزاری‌های فعلی هم دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد