آرای الکترال چیست؟

آرای الکترال چیست؟ رأی مردم چگونه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا محاسبه می‌شود؟ چگونه نامزد برنده انتخابات، اکثریت آرای مردم را به‌دست نمی‌آورد؟ هادی خسروشاهین روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین‌الملل پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد