ارز رانتی کالاهای اساسی

جدیدترین آمار بانک مرکزی از تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به نهاده های دامی و کالاهای اساسی منتشر شد. از مجموع ٥.٢ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیصی در نیمه نخست امسال، ٣ هزار و ٥٠٠ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و نهاده های دامی تامین شد. اما وضعیت قیمت برخی از این اقلام در سال جاری به رغم بهره مندی از ارز ٤٢٠٠ تومانی چگونه بود؟ اکوایران در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد