تورم‌های بالاتر در انتظار اقتصاد ایران است؟

تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که درماه‌های اخیر روند افزایشی آن محسوس بوده. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارش‌هایی به بررسی میزان تورم بهار ۹۹ و علل ایجاد آن پرداخته. اما آیا می‌توان این تورم را تا پایان سال کنترل کرد؟ اکوایران، راهکارهای معرفی شده در این گزارش‌ها را مرور می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد