بن‌بست دولت در فروش اوراق

در اقتصاد ایران همواره برای جبران کسری بودجه نقدینگی خلق شده و باعث افزایش تورم شده. سال‌هاست که دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه، به سراغ استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه رفته‌اند.

اما در چند سال اخیر و بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها توصیه بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت در شرایط فعلی، استفاده از ابزار اوراق بوده. 

حراج اوراق دولتی که به دلیل اختلال در سامانه، یک هفته تعطیل شده بود، مجددا آغاز شده. 

در هفته بیستم حراج اوراق، شاهد کمترین میزان معاملات هفتگی بوده‌ایم. روند کاهشی حراج که از هفته هفدهم آغاز شده است می‌تواند برای دولت نگران کننده باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد