تاثیرات کرونا بر فقر و نابرابری

حدود یک سال از شروع شیوع کرونا در جهان می‌گذرد. بیماری ای که هیچ کس فکر نمی کرد تا این حد اثرات جدی بر زندگی بشر داشته باشد.

در کنار آمار صعودی مبتلایان و فوت شدگان، افزایش نابرابری و فقر به دلایل مختلف، یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت ها شده است.

کوچک شدن کیک اقتصاد جهانی، افزایش بیکاری، افزایش فقر و نابرابری درآمدی، افزایش نابرابری جنسیتی و افزایش شکاف بین کشورهای مختلف تنها بخشی از آثار این پاندمی عجیب بوده است.

آیا این تاثیرات کوتاه‌مدت خواهد بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد