یک روز بعد از عقب نشینی بزرگ بازارها

دیروز را می توان روز عقب نشینی بزرگ بازارهای ایران نام گذاری کرد، روزی که در یک دهه گذشته مشابهش را ندیده بودیم. در «تیتر یک» امروز واکنش و تحلیل روزنامه‌های ایران را درباره این اتفاق بررسی کردیم، البته سیر نزولی بازارها تنها موضوعی نیست که روزنامه‌ها به آن پرداخته‌اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد