لوس آنجلس تایمز: سرنوشت آمریکا در دست پنج ایالت

مرور مطبوعات جهان، چهارشنبه ۴ نوامبر ٢٠٢٠

تایمز: آمریکا برای سرنوشت خود تصمیم می‌گیرد

لوس آنجلس تایمز: هنوز در حال شمارش، رقابت وابسته به ایالت‌های کلیدی

فایننشیال تایمز: تمرکز فدرال رزرو بر قیل و قال‌های بعد از انتخابات و آثار کرونا بر اقتصاد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد