سهم یارانه جدید در معیشت خانواده ایرانی

پرداخت یارانه جدید معیشتی کلید خورد. قرار است یارانه جدید برای خانوارهایی که بیشترین آسیب را ناشی از کرونا متحمل شدند پرداخت شود. خانواده‌هایی که حقوق ثابت ندارند، گروه هدف این طرح هستند.

بر این اساس، در قالب یارانه معیشتی جدید، به ازای هر عضو خانواده ۱۰۰ هزار تومان در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند واریز خواهد شد.

طبق اعلام رئیس جمهور حدود یک سوم جمعیت کشور مشمول پرداخت یارانه معیشتی می‌شوند. بنابراین حدود ۲۸ میلیون نفر از جمعیت خانوار را شامل می‌شود.

 

«اکوایران» در این گزارش، سهم یارانه جدید در هزینه سه دهک کم درآمد جامعه را محاسبه کرده است. 

با توجه به اینکه آخرین گزارش رسمی از هزینه دهک‌های جامعه مربوط به سال ۹۸ است، هزینه‌های ماهیانه سه دهک پایین جامعه در این سال نیز مبنا قرار گرفته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد