زلزله سیاسی پس از پایان نفت

حرکت به سمت انرژی‌ های پاک سرعت گرفته و تحولات بزرگی برای آینده سوخت‌ های فسیلی در راه هست. به نظر می‌ رسد با حرکت جمعی دولت‌ ها و بسیاری از مردم جهان به سمت انرژی‌ های پاک، امیدی به آینده‌ ی سوخت‌ های فسیلی نیست.

بریتیش پترولیوم، از بزرگترین شرکت‌ های تولیدکننده نفت جهان اخیرا پیش‌ بینی کرده که میزان تقاضای نفت تقریبا از این بیشتر نخواهد شد.  

اما سوال اینست که حرکت جهان به سمت انرژی‌ های پاک، مناسبات قدرت را چگونه تغییر خواهد داد؟ 

حرکت به سمت جهان عاری از سوخت‌ های فسیلی بازی قدرت را به شکلی غیر قابل انتظار تغییر می‌ دهد. این تغییر و تحول در دنیای انرژی‌ ها که دنیای مدرن را شکل داده تاثیرات عمیقی بر نظم جهانی می‌ گذارد. 

نکته اینجاست که ما ناگهان وارد دوران انرژی‌ های پاک نمی‌ شویم و روندی پر هرج و مرج را تا آن زمان تجربه می‌ کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد