جامانده بزرگ انتخابات ۱۴۰۰ کیست؟

تصمیم امروز مجلس کدامیک از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را از گردونه رقابت حذف کرد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد