زیان ده اقتصاد بزرگ دنیا از کرونا

با گذشت حدود یک سال از همه گیری ویروس کرونا و تاثیرات گسترده ای که بر کسب و کارها گذاشت، ویژوال کپیتالیست داده هایی را منتشر کرده است.

بر اساس این داده ها کووید-۱۹، خسارت های قابل توجهی بر اقتصادهای بزرگ دنیا وارد آورده است. این داده ها که بر اساس مدل های اقتصاد سنجی تهیه شده اند، این تاثیرات را برای ۱۰ اقتصاد برتر دنیا نشان می دهند. اما ده اقتصاد برتر دنیا به چه میزان از کرونا آسیب دیده اند؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد