پرداخت طلب ویلموتس به قیمت مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال

شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دستمزد ویلموتس را تقبل کرد تا او به ایران بازگردد و تیم ملی را هدایت کند؛ اما ظاهرا تسویه طلب ویلیموس به قیمت مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال تمام شد.

چنبره مربیان خارجی بر منابع ایران

آمدند و خوردند و بردند، این حال و روز غارت مغول ها از ایران نیست،‌ بلکه داستان بلایی است که مربیان خارجی بر سر منابع پولی ما آوردند. فوتبال ایران سال هاست که سرمربی برای هدایت تیمش ندارد و آن هایی که آمدند اگر دلسوز بودند،‌ بلد کار نبودند،‌ در هرصورت منافعی که در این زمین بازی نهفته خود عاملی است که فوتبال به دست اهل فن نیفتد.

در تازه ترین اتفاقات توجه از زمین بازی و داوری و فوتبالیست ها به سمت فدراسون فوتبال رفته،‌ البته نه به خاطر آقایان پرحواشی سالهای اخیر بلکه به خود ساختمان فدراسیون فوتبال. ماجرای بدهی ۲ میلیون یورویی سرمربی بلژیکی برای همه آشناست، او که جز ایجاد بدهی مالی کاری نکرد این روزها دست فدراسیون را هم در حنا گذاشته،‌ پارسال آذرماه، ویلموتس از ایران رفت ولی یادگار بدهی اش کماکان باقی است.

۲ میلیون یوروبرای ۶ بازی، اگر یوروی آذر ۹۸ را برای پرداخت بدهی حساب کنیم میشود از قرار هر بازی حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان. یادگاری مارک ویلموتس در فوتبال ایران. این یادگاری هنوز بر دیوار فدراسیون فوتبال خودنمایی می کند، زیرا پاییز سال قبل دستمزد ویلموتس برای ماندن از دارایی های مردم در تامین اجتماعی پرداخت شد.

 

شستا دستمزد ویلموتس را تقبل کرد

شستا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با لابی مدیران سیاسی دستمزد ویلموتس را تقبل کرد تا او به ایران بازگردد و تیم ملی را هدایت کند و در مقابل فدراسون فوتبال چکی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ برای تسویه بدهی خود به شستا تحویل داد،‌ چکی که اینبار ۶۲ میلیارد تومان ارزش داشت ولی پاس نشد.

حالا پس از گذشت ۸ ماه و ۱۰ روز چک به اجرا درآمد تا بر دیوار فدراسیون فوتبال اعلامیه چسبانده شود، از این رو اموال فدراسیون برای پرداخت طلب شستا به حراج گذاشته می شود.

تمامی اقدامات صورت گرفته منطبق بر قانون و از طریق مراجع قضایی صورت گرفته است و مطالب اظهار شده مبنی بر عدم شروع مزایده و مسائل مرتبط با آن از سوی دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نمی‌باشد چرا که اخبار روزهای اخیر و ادعای نماینده شستا مبنی بر مزایده ساختمان این فدراسیون رد نشده است.

 

شکست مردم در زمین فوتبال و بیرون از آن

همانطور که یک سال قبل آبرو و اعتبار فوتبال ایران به حراج گذاشته شد تا یک مربی را نگه دارند اما نتیجه همه آن حراج یک چیز بود؛ شکست مردم در زمین فوتبال و بیرون از آن، زیرا صعود ایران به مرحله بعد در هاله ای از ابهام بود و از آن سو به یک مربی برای ۶ بازی دستمزد هنگفتی داده می شود که اگر کار بلدان، قرارداد می بستند امروز این عدد از جیب مردم برداشت نمیشد.

یادگاری ویلموتس اثر کدام مدیر است چندان اهمیتی ندارد مهم این است که یادگاری ویلموتس در سراسر ایران ثبت و تکرار میشود.

به قول محسن صفایی فراهانی: این یادگار های میراث نامادری است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد