ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان دسامبر ۲۰۲۰

براساس اعلام فوربس، در بین ۱۰ ثروتمند جهان، هفت نفر آمریکایی هستند.

آمریکا به همراه چین بیشترین تعداد ثروتمندان جهان را دارند. 

اما ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ چه کسانی هستند؟ از اتریش تا ژاپن.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد