قله تورم در کدام استان است ؟

بنابر گزارشات مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٢.٢ درصد رسید.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٥,٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤١.٥ درصد) است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد