ادبیات دیپلماسی باید تغییر کند

بسیاری از کشور‌ها در دنیا از برزیل تا عربستان به فعالیت‌های هسته‌ای مشغول هستند اما چرا غرب با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشکل دارد؟

ادبیات سیاسی ما آیا با مناسبات بین‌المللی و منطق دیپلماسی تطابق دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد