رانت مجلس برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد

یکی از حاشیه‌های بودجه ۱۴۰۰، مجوز کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری بود.

تصمیمی که با توجیه تنظیم بازار خودروهای وارداتی گرفته شد؛ اما با این مصوبه کمیسیون تلفیق، برچسب رانت به مجلسیان زده شد.

با این حال مجوز واردات خودروهای لوکس از مناطق آزاد قابل دفاع بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد