انتشار فرمول واکسن، راه حل نهایی ؟

همه چیز از یک توئیت شروع شد. توئیتی که می گفت چرا فرمول واکسن منتشر نمی شود تا همه کشورها بسازند و کرونا دست از سر جهان بردارد.

این آغاز یک بحث طولانی بین موافقان و مخالفان بود که هنوز هم ادامه دارد. هر کدام از طرفین دلایلی دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت اما به نظر می رسد، راه حل نهایی چیزی میان این موافقت ها و مخالفت هاست.

 

چرا فرمول ساخت واکسن را به همه دنیا نمی دهند تا همه دست به کار بشند واین ویروس را شکست بدن؟

این جمله ، متن توئیت منیرو روانی پور است، نویسنده ایرانی آمریکایی که فعالیت مجازی زیادی دارد اما بعید است تا به حال هیچ کدام از توئیت هایش اینقدر دست به دست شده و واکنش دیده باشند. خیلی ها او را به استناد همین توئیت به کومونیست بودن متهم کردند و گفتند که پیشنهاد او دقیقا همان پیشنهاد حزب کمونیست فرانسه در مورد عمومی کردن واکسن کروناست اما خیلی های دیگر اعلام کردند که چنین ایده ای که اختراع روانی پور هم نیست، بارها در مجامع علمی بین المللی مطرح شده و همواره درباره اش گفت و گو می شود.

 آنها توضیح می دادند که بدون حل شدن مشکل کرونا در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه عملا مشکل جهانی این بیماری حل نخواهد شد پس چنین پیشنهاداتی چندان هم بیراه نیستند و از قضا تشکیلات کوواکس برای کمک مالی به کشورهای در حال توسعه به همین منظور راه افتاده است.

از آن طرف عده دیگری بحث مالکیت خصوصی و اهمیت درآمد برای شرکتی به بزرگی فایزر را مطرح می کردند و می گفتند اگر چنین اجباری برای این شرکت ها وجود داشته باشد عملا آنها انگیزه شان را برای اقدامات مشابه از دست می دهند. عده دیگری هم یادآوری می کردند که صرفا انتشار فرمول واکسن اهمیت ندارد، کما اینکه با انتشار سیر تلاش های طی شده برای هر کدام از واکسن هایی که تا به حال تولید شده اند، متد تولید آنها تقریبا مشخص است اما موضوع مهم تکنولوژی تولید واکسن است که خیلی از کشورهای در حال توسعه اگر فرمول واکسن را هم داشته باشند عملا از عهده تولید آن بر نخواهند آمد. منقدان دیگر ایده انتشار فرمول واکسن کرونا می گویند که داشتن روش تولید و حتی امکان این کار برای کشورهای توسعه یافته یک بحث است و تولید انبوه بحث دیگری است.

 آنها اعتقاد دارند که حتی اگر فرمول اعلام شود و کشورها تکنولوژی تولید محدود آن را داشته باشند، تولید واکسن به اندازه ای که نیاز هر کشور را رفع کند محتاج داشتن زیرساخت های زیادی است که مهیا کردن آنها زمان و هزینه زیادی می طلبد. پس راه حل چیست؟ تا اینجای کار می دانیم که تا وقتی ویروس کرونا در تمام جهان ریشه کن نشده یا تحت کنترل درنیاید حتی کشورهای توسعه یافته و ثروتمند قادر به عبور کامل از بحران اقتصادی و سلامتی ناشی از شیوع این ویروس نخواهند بود، از طرفی حتی با انتشار فرمول واکسن عملا امکان تولید انبوه آن در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد بنابراین شاید بهترین راه تقویت ساز و کار کوواکس باشد، نهادی که برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به واکسن کرونا راه اندازی شده و تا کنون به کشورهای زیادی با تخفیف قابل توجه واکسن رسانده است. منابع مالی این نهاد را هم سازمان بهداشت جهانی و برخی کشورهای توسعه یافته تامین می کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد