بازی‌خوانی شرکت‌های بورسی

۲۴۰ شرکت بورسی بیش از نیمی از تولیدات صنعتی کشور را در اختیار دارند. این عدد به تنهایی اهمیت صنایع بورسی را در رشد یا کاهش شاخص تولید صنعتی نشان می‌دهد.

وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ چگونه بود؟

کارنامه تولید صنایع بورسی در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال گذشته بدتر بود یا بهتر؟

وضعیت صنایع منتخب چگونه است؟ 

گزارش اکوایران از وضعیت سودآوری صنایع بورسی را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد