کاهش آسیب تحریم با صنعت بازیافت

اهمیت اقتصاد چرخشی و استفاده حداکثری از فرآیند بازیافت و تجمیع و تفکیک پسماند برای ایران و اقتصاد فرآیندهای تولیدی آن‌گونه که باید و شاید برجسته و مهم نشده است.

این درحالی است که بسیاری از مواد اولیه داخلی در کشور از سایر نقاط جهان وارد شده و در صورت استفاده از همین کالاهای بازیافت شده می‌توان بخش مهمی از واردات را برای بسیاری از مواد اولیه محدود کرد. از سوی دیگر بسیاری از کالاهای مستعمل بدون طی فرآیند بازیافت یا دفن شده؛ سوزانده می‌شود یا به شیوه‌های مختلف از کشور صادر می‌شوند. این موارد نشان می‌دهد که فضا برای استفاده هر چه بیشتر از اقتصاد چرخشی اگر چه مهیا است، اما باید به‌عنوان یک رویکرد استراتژیک به آن توجه کرد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد