حذف دفترچه کاغذی تامین اجتماعی

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند در تمامی شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف شد.

به این ترتیب بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند و افراد با ارائه کارت ملی به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه خواهند کرد.

حذف دفترچه طبق ماده ۳۵ برنامه پنجم توسعه الزامی بود.

گفته می‌شود هر سال ۲۲ میلیون مراجعه برای صدور دفترچه جدید و ۳۸ میلیون مراجعه برای تمدید دفترچه وجود دارد.

و در آخرین اظهارنظر وزیر ارتباطات فقط در سال ۹۸ هزینه سالانه چاپ دفترچه ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

عجیب اینکه معاون وقت وزیر کار در سال ۹۶ عنوان کرده بود الکترونیکی شدن دفترچه‌ها باعث صرفه‌جویی و فسادزدایی سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد