صنعت پتروشیمی؛ موتور محرک تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۵

از صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین محرک تقاضای جهانی نفت نام برده می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک سوم تقاضای نفت به واسطه صنعت پتروشیمی باشد و تا سال ۲۰۵۰ این عدد به حدود نیمی از تقاضا افزایش پیدا کند.

ارزش فروش کل محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی جهان با احتساب صنایع تکمیلی و پایین دستی در ۲۰۱۹ حدود سه تریلیون و ۳۵۰ میلیارد برآورد می‌شود.

چین هم بزرگترین مصرف کننده و هم مهم‌ترین فروشنده در این بازار است با سهمی تقریبا ۳۵ درصدی در هر دو طرف.

ایالات متحده آمریکا، چین و خاورمیانه مهم‌ترین مناطق رشد و توسعه صنعت پتروشیمی هستند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد