آثار اقتصادی شبکه های اجتماعی

با آنکه شبکه‌ های اجتماعی توانسته‌ اند ابعاد مختلفی از کسب‌ و کارها را متحول کنند و بر آن تاثیر مثبت بگذارند، اما تازه‌ ترین پژوهش ‌ها نشان می‌ دهد افزایش تعداد کاربران در برخی پلت ‌فرم ‌ها، می ‌تواند بر رشد اقتصادی کشورها هم تاثیر مثبت داشته باشد هم تاثیر منفی.

گفته می‌شود حجم انبوه اطلاعات تولید شده در این رسانه‌ها، می‌تواند حواس کارکنان را پرت کند.

مطالعات بدبینانه در این زمینه نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش در تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی، موجب کاهش ۰۲/ ۰ تا ۰۶/ ۰ درصدی در GDP کشورهای مختلف می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد