صفوف طولانی پشت در تصمیمات ناکارآمد

۹۹ با صفوف طولانی برای مردم رقم خورد، از دلار تا روغن. علت چه بود؟‌

 

 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد