ذره‌ بین بر تیم اقتصادی نامزدها

شاید برای اولین بار صحبت از حضور یک اقتصاددان در بین نامزدهای انتخاباتی است.

با توجه به قوانین و ساختار قدرت در ایران، وجود یک رییس جمهور اقتصاددان می‌تواند تفاوت زیادی در حل مسائل اقتصادی رقم بزند یا خیر؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد