عصر طلایی بازار کار نزدیک است ؟

مجله اکونومیست، در آخرین شماره خود نوید روزهای طلایی برای بازار کار داده است، که عوامل سیاسی و تکنولوژیک، محرک‌ های آن هستند.

با فرا رسیدن این عصر طلایی چه انتظاراتی از دولت‌ها می‌رود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد