حال بد مستاجران این ۴ استان

در زمستانی که گذشت اجاره بها در کل کشور به طور میانگین حدود ۴.۵ درصد نسبت به پاییز افزایش یافت.

اجاره‌ بها در استان تهران ۵.۲ درصد در زمستان نسبت به پاییز افزایش یافت. اما از تهران بدتر کجاست؟ 

مستاجران در ۴ استان، اجاره‌ بهای بیشتری نسبت به تهران پرداخت کردند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد