عدد طلایی نرخ مالیات

منحنی لافر، اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، «آرتور لافر» معرفی شد.

این منحنی بیان می‌دارد که با بالا بردن نرخ مالیات تا حد مشخصی، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، اما در صورت بیشتر شدن نرخ مالیات از آن حد مشخص (فراتر رفتن از نقطه بهینه)، نه تنها دیگر درآمدهای دولت افزایش نمی‌یابد، بلکه شاهد افت درآمدهای دولت خواهیم بود. این نقطه بهینه کجاست؟ منحنی لافر پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد