فرایند واکسیناسیون کرونا در انگلیس

واکسیناسیون هدفمند، مهمترین مطالبه هر جامعه‌ای برای کاهش تدریجی زنجیره انتقال کرونا است. طبیعتا اگر در این فرایند، به صورت سیستمی عمل نشود، احتمال واکسیناسیون خارج از نوبت افزایش می‌یابد.

در انگلیس چه خبر است؟

چند ماه پیش ادعای شرکت استرا زنکا این بود که فرمولی را برای تولید واکسن کرونا به دست آورده که کارایی آن با واکسن های فایزر و مدرنا برابری می کند.

در آزمایش های بالینی هم این واکسن در مقیاس وسیع داوطلبان انگلیسی و برزیلی انجام شد و نتایج نشان داد در افرادی که دو دوز کامل را دریافت کردند ۶۰ درصد کارایی داشت.

هر چند بعدها به کمبود شفافیت در نتایج متفاوت به دست آمده از این آزمایش ها انتقاداتی وارد شد؛ با این حال واکسیناسیون در این کشور با سه واکسن مدرنا، فایزر و استرازنکار با اولویت بندی در حال انجام است.

اما فرایند واکسیناسیون در این کشور چگونه است؟

در انگلیس برای گروه های در اولویت در مرحله  اول، پیامک همراه با یک کد ۱۰ رقمی ارسال می شود. اگر افراد در اولویت، پیامک دریافت کرده باشند، برای تزریق واکسن در سایت سازمان ملی بهداشت NHS ثبت نام می کنند. این افراد برای دریافت دز دوم نیازی به ثبت نام مجدد ندارند

اما اگر جزو اولویت های تزریق واکسن باشند و پیامی دریافت نکرده باشند برای رزرو نوبت واکسیناسیون، باید به صورت آنلاین به سایت سازمان ملی بهداشت مراجعه کنند و و بعد از ورود اطلاعات، نوبت خود را دریافت کنند.

انچه در پس ماجرا با این روش واکسیناسیون رخ می دهد چیست؟ نخست اینکه در این فرایند، افراد دارای اولویت شناسایی می شوند، به تعبیری اصل اولویت بندی رعایت می شود.

اصل دوم هم در این فرایند، اختیار تام افراد برای تزریق است.

نکته مهمتر اینکه، در این فرایند، سیاستگذار با ارسال کد ۱۰ به گروه های در اولویت، پس از ثبت نام در سایت و تطبیق این کد با شماره شناسایی افراد و تلفن همراه، دقیقا در سیستم ثبت می شود چه کسی چه واکسنی تزریق کرده، دیگر فلان مسئول و خانواده فلان فرد وابسته، امکان بهره مندی از واکسن خارج از نوبت را ندارند.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد