حق مسکن جدید در فیش حقوقی

با تصویب هیئت وزیران، حق مسکن کارکنان تابع قانون کار به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

مابه التفاوت مبلغ حق مسکن جدید (۱۵۰ هزار تومان) باید برای فروردین ماه نیز محاسبه و به حساب نیروی کار مشمول این قانون، واریز شود.

با احتساب حق مسکن جدید، حداقل حقوق کارگران مجرد و متاهل چقدر است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد