۱۲ سال دعوا بر سر مسکن مهر

مسکن مهر همچنان محل مناقشه مخالفان و موافقان است و پای مناقشات ۱۲ ساله بر سر مسکن مهر احتمالا به مناظره های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم کشیده شود

مسکن مهر همچنان محل مناقشه مخالفان و موافقان است. از یک سو سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و کاندید انتخابات ریاست جمهوری از تقویت عرضه مسکن با این طرح دفاع می کند، از سوی دیگر عباس آخوندی دیگر کاندید انتخابات پیش رو نظر دیگری دارد و از چالش ها و مصیبت های این طرح می گوید.

در نهایت پای مناقشات ۱۲ ساله بر سر مسکن مهر احتمالا به مناظره های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم کشیده شود. 

روایت تصویری از مصاحبه های مسکنی سید شمس الدین حسینی و عباس آخوندی با اکوایران را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد