ماراتن خاورمیانه| ملی کردن نفت اشتباه بود؟

تغییرات اقلیمی و شتاب گذار به سمت انرژی پاک باعث شده که کشورهای خاورمیانه متوجه شوند نمی‌توانند همیشه روی صنعت نفت و گاز حساب کنند.

 

ملی شدن نفت به نفع کشورها بود؟

کشورهایی که چند دهه به درآمدهای نفتیس اتکا داشتند، فهمیده اند که نباید تمام تخم مرغ هایشان را در یک سبد قرار دهند

این کشورها دریافته اند دیگر نمی توانند روی نفت و گاز طبیعی تا ابد حساب کنند

تغییرات اقلیمی و شتاب گذار به سمت انرژی پاک، آژیر خطر را برای حکمرانان خاورمیانه به صدا درآورده

کوید ۱۹ صدای آژیر را زودتر از انتظارها و پیش بینی ها بالاتر برده

با اینحال عکس العمل به این آزیر خطر، در کشورهای مختلف متفاوت است و برخی در این ماراتن جلوترند

از زمان کشف ثروت عظیم نفت و گاز خاورمیانه و ملی شدن در دهه ۱۹۶۰، داراییهای انرژی ارزشمند تحت کنترل دولتها مانده اند. اما به نظر می رسد این روند در حال تغییر است و به سرعت هم تغییر می کند.

عرضه بخش کوچکی از سهام آرامکوی سعودی در سال ۲۰۱۹ افزوده شدن ۲۵ میلیارد دلار به خزانه دولت عربستان سعودی را به همراه داشته

امارات متحده عربی هم قصد دارد از طریق عرضه اولیه عمومی واحدهای حفاری و تولید کود ادنوک، سهامی به سرمایه گذاران بین المللی عرضه کند

سایر کشورهای منطقه خلیج فارس هم طرحهای دیگری برای تقویت فاینانس خود دارند. عمان اقداماتی را برای ورود به بازار اوراق قرضه به پشتوانه سودآوری شرکتهای نفتی خود انجام داده است. شرکت قطر پترولیوم با طرحهای خود را دنبال می کند.

بن کاهیل از مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک در واشنگتن می گوید: شرکتهای ملی نفت یکدیگر را نگاه کرده و به ترفندهای جدید متوسل می شوند.

آیا زمزمه هایی که این روزها از سوی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شنیده میشود در خصوص شکستن انحصار، علاج پیش از واقعه است؟

و یک سوال چالشی، تاریخ روبروی ماست، آیا ملی شدن نفت به نفع کشورها بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد