هزینه احراز صلاحیت

بعد از اعلام نتایج شورای نگهبان، از جناح‌های مختلف نسبت به این مسأله معترض شدند.

اما وجه دیگر داستان میزان بودجه‌ای است که برای آن در بودجه لحاظ شده. فکر می‌کنید برای بررسی هر پرونده چه عددی در بودجه لحاظ شده باشد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد