برندگان بی‌ثباتی اقتصادی؟

پایین بودن و قابل پیش‌بینی بودن تورم، مناسب بودن نرخ واقعی بهره برای سرمایه گذاری، مدیریت بهینه بودجه و نگهداری نرخ ارز در سطحی تعادلی در طول ۵ دهه گذشته به آرزوی ما در اقتصاد ایران بدل شده است.

 ۴ محوری که اروینگ فیشر معتقد است ۴ شاخصه ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

تا الان برایتان سوال نشده که مسببان، تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی چه کسانی بوده‌اند که دنیایمان شده آخرت یزید؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد