شمشیرها از رو بسته شد

آخرین مناظره در نیمه اول رونمایی از «نامه»ها بود.

زاکانی از نامه همتی به رییس جمهور برای افزایش قیمت بنزین به ۵۰۰۰ تومان پرده برداشت.

همتی هم از دو نامه خود رونمایی کرد. نامه‌ به رهبری و رییس جمهور بابت جلوگیری از هدایت مردم به بازار سرمایه و ارائه لیست ۱۱ ابربدهکار بانکی به رئیسی در جلسه مناظره.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد