اولین چالش اقتصادی دولت جدید چیست ؟

امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی، در مصاحبه با اکوایران به بررسی چالش کوتاه مدت اقتصاد ایران که دولت جدید را درگیر خود خواهد کرد، می‌پردازد و عواقب عدم کنترل را نیز بررسی می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد