مدیریت پروژه - فرصت ها و چالش ها

هدف از این دوره، آشنائی با سیستم مدیریت پروژه، مرور تجربیات، فرصت ها و چالش های انتخاب، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه و بررسی دانش و تجربیات حاصل از پیاده سازی این سیستم ها در شرکت های مختلف می باشد.

شرکت های مختلف از ابزارها و سیستم های متفاوتی برای مدیریت پروژه های سازمانی استفاده می کنند که هریک از این ابزارها، امکانات متفاوتی در حوزه های مختلف مدیریت پروژه مانند زمانبندی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک ها، به اشتراک گذاری اسناد و مدارک و … در اختیار شرکت ها قرار می دهند.انتخاب درست از بین این  سیستم ها و ابزارهای مدیریت پروژه، اولین چالش سازمان ها است.چرا که انتخاب سیستم  برتر در حوزه مدیریت پروژه به عوامل گوناگونی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت پروژه، میزان دانش مدیران پروژه آن سازمان، فرهنگ سازمانی بکارگیری مدیریت پروژه در سازمان، زیرساخت های فنی و اجرائی جهت نصب و پیاده سازی و بودجه پیش بینی شده را عنوان نمود. لذا هر سازمان باید با توجه به عوامل بالا، ابزار و یا سیستم مدیریت پروژه خود را انتخاب نماید. هدف از برگزاری این دوره  آشنایی شرکت کنندگان با سیستم مدیریت پروژه و کدام برای سازمان شما مناسب تر است؟قبل از پیاده سازی این سیستم، چه کارهایی را باید انجام داده باشید؟

چه ارتباطی بین متدولوژی منتخب مدیریت پروژه (آبشاری-چابک- هیبریدی) با سیستم مدیریت پروژه وجود دارد؟

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد