آواز کنکور از دور خوش است

هرسال بیش از یک میلیون نفر دانش آموز ، چشم انتظار یک آزمون ۴ ساعته هستند. آزمونی که روی آینده و سرنوشت آنها تاثیر بزرگی دارد

آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهای توسعه یافته برای سالیان است که این جنگ روانی را از دانش آموزان خود دور کرده اند، از این رو در این کشورها، دانش آموزان با سبک تفکر انتقادی،‌ مسئله محور و مهارت محور تربیت می‌شوند، اما کنکور سال هاست در ایران به یک چالش برای نظام آموزشی بدل شده.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد