تهران در معرض فروپاشی

مشکلات اقلیمی به واسطه تغییر آب و هوای جهانی یکی از معضلات مهم دنیای امروز است که به واسطه عدم اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد زباله ایجاد شده.

فرونشست در استان‌های مختلف به ویژه تهران یکی از این تغییرهای اقلیمی است که نگرانی‌های زیادی در مورد آن وجود دارد.

اگر راهکارهای ارائه شده توان مقابله با این معضل را در تهران نداشته باشدچه اتفاقی بر سر پایتخت خواهد آمد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد