سیاستمداران پول دوست

اغلب اوقات سیاستمداران برداشت درستی از مبانی علم اقتصاد ندارند. یکی از مهم ترین این خطاها در حوزه پول صورت میگیرد.

اگر یک سوال بزرگ به خطا پاسخ داده شود ممکن است جامعه را با مشکلات بسیاری مواجه کند، برای رشد اقتصادی باید به سمت پول پاشی رفت یا سرمایه؟ وجه تمایز پول با سرمایه در چیست؟

پویا جبل عاملی، اقتصاددان پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد