آمار تراکنش هر ایرانی

در ایران ۹۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند که در این خصوص جز کشورهای برتر هستیم.

بخش قابل‌توجهی از سرویس‌ها به‌ واسطه حدود ۱۲۰ میلیون کارت بانکی تراکنش دار انجام می‌شود و ماهانه حدود ۴ میلیارد تراکنش محصول این سرویس‌دهی است.

همچنین عنوان شده است که در کشور، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی ۲.۳۳ درصد است  که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد