آمار روحانی یا صداوسیما؟

به نظر می‌رسد که با دو ادعای متضاد مواجهیم. دولت روحانی مدعی سرمایه گذاری بیش از دولت های قبل در صنعت برق است، ولی صدا سیما معتقد است در حدود ۱۰ سال گذشته، سرمایه گذاری در صنعت برق سقوط آزاد داشته است! داستان از چه قراری است؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد