فرونشست تهران، از شایعه تا واقعیت؟

تهران در حال پایین رفتن و فروریختن است.

 حتی تصور چنین موضوعی هم وحشتناک به نظر می‌رسد اما طرفداران این نظریه می‌گویند که با توجه به سرعت بالای فرونشست در برخی نقاط تهران چنین توصیفی اصلا بزرگنمایی نیست. در مورد این پدیده و پیوندی که با زلزله دارد پای حرف‌های مهدی زارغ، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله نشسته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد