معمای درآمد ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی

دولت روحانی با یک مصوبه، از درآمد ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی صرف نظر کرد؛

درآمدی که بر اساس پیش بینی قانون بودجه می توانست از طریق حقوق و عوارض کالاهای وارداتی، طی ۴ ماه نخست امسال به خزانه برود. بر اساس مصوبه دولت، درگمرک همچنان این نرخ برای همه کالاها یکسان بوده و  ۴۲۰۰ تومان است. در حالیکه مجلسی ها در بودجه ۱۴۰۰، این نرخ را برای کالاهای غیراساسی، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتند. 

به این ترتیب حسن روحانی دولت را به شکلی به ابراهیم رئیسی تحویل می دهد که در خزانه آن، خبری از تحقق درآمد پیش بینی شده از محل عوارض واردات کالاهای غیراساسی نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد