بازارها در اتاق انتظار دولت رئیسی

با نزدیک شدن به روزهای آغازین دولت جدید، ابهامات کم کم کنار می روند و ترکیب دولت با تغییرات جدی و اساسی چهره جدیدی به خود می گیرد.

بازارها بعد از انتخابات تا این روزها، همچنان در کش و قوس با چاشنی هیجان و انتظار به روزهای تعیین تکلیف نزدیک می شوند.

همزمان با تعطیلی ۶ روزه استان البرز و تهران، بازارها در روز آخر فشار عرضه را تجربه کردند و به استقبال تعطیلات رفتند.

هریک از بازارهای سرمایه، ارز، سکه،خودرو و مسکن در این روزها چه وضعیتی دارند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد