دلیل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت‌ها

کابینه هر دولت متشکل از اعضای مختلفی است که چند نفر از آنها به طور مستقیم با مسائل اقتصادی مرتبط هستند و معمولا بین آنها تضارب آرای زیادی وجود دارد.

 این در حالی است که دولت‌های مختلف همواره بر اهمیت هماهنگی بین تیم اقتصادی تاکید کرده‌اند به ویژه دولت حسن روحانی که حتی برای این کار برنامه‌ریزی مستقلی هم انجام داد اما در عمل شاهد اوج‌گیری ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بودیم که در مواردی به درگیری‌های لفظی هم کشیده شد. دلیل این ناهماهنگی چیست؟ آیا اساسا امکان هماهنگ کردن دستگاه‌هایی که به نظر می‌رسد هر کدام اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند وجود دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد