رقم عجیب معافیت های مالیاتی قانونی

رقم معافیت های مالیاتی قانونی بر اساس گزارش مجلس، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مجلسی‌ها از ضرورت بازنگری در این نوع از معافیت ها سخن می‌گویند؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با اکو ایران ساماندهی معافیت های مالیاتی قانونی را به عنوان یک نیاز مطرح و تاکید کرده است که مجلس این موضوع را دنبال می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد