۴ اولویت اقتصادی دولت رئیسی

ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشور در مراسم تنفیذ خود عنوان کرد که مسئله کسری بودجه، ثبات بازار بورس، کنترل تورم، مسئله کرونا جزو مسائل کلیدی است و راهکارهای آن هم اندیشیده شده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد